O počátcích vzniku naší činnosti můžeme hovořit již od roku 1993, kdy nynější jednatel společnosti M. KARLÍK - distribuce s.r.o. pan Miloš Karlík začal v tomto oboru podnikat se svojí ženou Dianou Karlíkovou. Oba v roce 1999 založili současnou společnost M. Karlík - ditribuce s.r.o., kde se stali jejími jednateli. Obchodnímu startu této firmy napomohly zkušenosti a praxe z předchozích let. Díky působení se firma stále více rozvíjela a bylo potřeba pořídit větší objekt k podnikání. Toto se zdařilo v roce 2001, kdy se celá firma přestěhovala do objektu, který je na zajímavém místě u hlavní silnice a hlavně firma získala více metrů čtverečních k uskladňování uzenářských výrobků.  V roce 2005 jsme začali pracovat na získání certifikátu ISO 9001:2001, začali obchodovovat s celým sortimentem na trhu v České  republice a snažili se rozšířit nabídku sortimentu o nové komodity jako ryby, lahůdky, sýry, čerstvé zeleninové saláty. Na počátku roku 2007 jsme zprovoznili nové skladové  prostory, mrazící boxy a kancelářské prostory v  nově pořízené a zrekonstruované nemovitosti. V roce 2008 naše společnost začala obchodovat se zákazníky po celé  České republice a začali jsme distribuovat  celý sortiment u největších českých obchodních sítí v ČR.V roce 2011 společnost uvedla na trh dvě nové obchodní zaregistrované značky. První značka je pod  názvem " Mr. Grico". Pod touto obch.značkou prodáváme lahůdkové výrobky, bagety, zeleninové saláty, dezerty a jiné speciality. Druhá značka je pod názvem "Staročeské uzeniny". Pod touto obchodní značkou prodáváme tradiční masné výrobky nejvyšší jakostní třídy.
V roce 2012 se oba jedntelé rozhodli vybudovat masnou výrobu.Po dvou letech se podařilo zprovoznit výrobu specializovanou na uzená masa a speciality ,které jsou vyráběny ve  vysoké jakosti.Tento krok byl zlomový a posunul společnost mezi výrobce kvalitních  masných  výrobku,
které se staly hlavní  nosným pilířem v prodeji našich výrobků v celé obchodní síti. Souběžně se podařilo v roce 2014 otevřít první maloobchodní prodejnu pod názvem Farmářské uzeniny, kde je nabízen široký sortiment  uzenářských výrobků, sýrů, mas, chlazeného masa, specialit od zahraničních výrobců a doplňující sortiment. Všechny zákazníky zveme tímto do naše obchodu na nákup a věříme, že se všem bude líbit prostředí i nabídka.
                                                                                   
 
Vítáme Vás na stránkách naší společnosti
 
Nabídka našich výrobků
Naše výroba je zaměřena především na kvalitu, jež je zachována především zpracováním kvalitního masa.
 
Vybírat můžete z uzených mas, uzeniny, lahůdek, zeleninových salátů ...distribuce   >>>
Navštivte prodejnu Farmářských uzenin, Dráby 989
ve Vysokém Mýtě


prodejna   >>>
a uzeninu přímo z výroby.

Přijďte nakoupit čerstvé maso
Co nabízíme za sortiment
maso, uzeninu, lahůdky ...
Výrobní prostory jsou moderně vybaveny podle požadavků hygienických norem.


výroba   >>>
M. Karlík - distribuce s.r.o. © 2016
           Jednatelé společnosti
proč objednávat u nás ...
Kontakty společnosti